Əsas

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Biologiya

Campbell Biologiya kitabı Habitat Tərcümə Layihəsi çərçivəsində tərcümə olunan ilk kitab olub, biologiyaya giriş xarakteri daşıyır. Kitab biologiyanın tədris proqramına daxil olduğu bütün ixtisas proqramlarında istifadə olunur və indiyədək 19 dilə tərcümə olunmuş və müvafiq ölkələrin qabaqcıl universitetlərində istifadə olunmaqdadır. Azərbaycan dilindəki biologiya terminologiyasının sabitlənməsinə töhfə adına kitabın tərcüməsi zamanı yaranan lüğəti burada yerləşdirmişik. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün: https://elmi-spektr.com/habitat/campbell-biologiya/

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.